1.499 Umjikelo oPhezulu weSemi ogqityiweyo u-UC/HC